voor bedrijfseconomische analyses en bedrijfsbegeleiding

ONZE AANPAK

Hoe gaan wij te werk?

Als er bij een ondernemer een incident plaatsvindt waarbij er schade optreedt, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. In zo'n geval is tijd letterlijk geld. De ervaring leert dat hoe sneller een schade duidelijk in kaart is gebracht, hoe effectiever het afgehandeld wordt.

Voor een duidelijke afhandeling is het belangrijk dat er van goede expertise gebruik wordt gemaakt. Alle benodigde kennis voor het maken van een goede bedrijfsanalyse hebben wij bij De Koning Expertise in huis. Voor een zo succesvol mogelijke bedrijfsanalyse worden we het liefst zowel door de ondernemer (of zijn belangenbehartiger) als de verzekeraar ingeschakeld.

Er gaat iets mis, wat dan?
Het is natuurlijk heel vervelend als er op een bedrijf iets misgaat. Er moet dan zo snel mogelijk gehandeld worden. Dit kan zowel een persoonlijke als bedrijfseconomische schade zijn. Het is goed om hiervoor een bedrijfsanalyse te laten maken.

Zo wordt er inzicht verkregen in hoe het bedrijf er voor en na de schade voorstaat. Wat er nodig is om de schade zoveel mogelijk te beperken en wat er nodig is om het bedrijf later weer voort te zetten. Het kan zowel om persoonlijk-, letsel-, als bedrijfsschade gaan.

Blik weer op de toekomst
Het belangrijkste van een goede bedrijfsanalyse is dat de ondernemer weer snel op de juiste manier verder kan. Hiervoor is het van belang dat er een goed en duidelijk beschreven adviesrapport van de bedrijfsanalyse komt. Dat kan desgewenst worden aangevuld met specialistisch advies over het voortzetten van de onderneming.

.

MEER WETEN ?

Stuur een e-mail naar info@dekoningexpertise.com
en ik neem zo snel mogelijk contact met u op
.

De Koning Expertise
Jan Ligthartsingel 29
2652 GN Berkel en Rodenrijs

Tel: 06 52 33 33 22

Linkedin