Diensten

Van analyse tot begeleiding

Elk bedrijf is anders, en elke situatie is uniek. Daarom levert De Koning Expertise altijd maatwerk. Afgestemd op wat de ondernemer nodig heeft, of wat een verzekeraar of belangenbehartiger vraagt.


Schakel De Koning Expertise in voor deze diensten:

Bij letselschade

Bedrijfsbegeleiding
Gericht op de continuïteit van de onderneming en beperking van de bedrijfsmatige gevolgen van het ongeval.

Bedrijfseconomische analyse
Onderzoek naar de stand van zaken van het bedrijf ten tijde van het ongeval/ontstaan van het letsel en de bedrijfsmatige gevolgen rekening houdend met de marktomstandigheden. Indien gewenst wordt ook het netto verlies aan verdienvermogen berekend. Het rapport is volledig afgestemd op de vraagstelling van de opdrachtgevers.

Scenario-analyse
Vaak zijn er meerdere denkbare toekomstscenario’s voor een ondernemer. De Koning Expertise brengt deze scenario’s in kaart en geeft inzicht in de consequenties op zowel bedrijfsmatig (organisatorisch, commercieel) als financieel vlak.

Bedrijfswaardering
Berekening van de waarde van een bedrijf in de situatie met en zonder ongeval, op basis van de DCF-methode (Discounted Cash Flow).

Quickscan
Verkorte analyse van een bedrijf en overzicht van de aandachtspunten in de bedrijfsvoering door het (gedeeltelijk) uitvallen van de ondernemer. Op basis hiervan kan een begeleidingstraject plaatsvinden, of een berekening van de bevoorschotting worden gemaakt op basis van de vaste bedrijfslasten.

Bij arbeidsongeschiktheid (AOV)

Intake
Een intake omvat een bedrijfsomschrijving, een overzicht van de bedrijfsmatige aandachtspunten die gerelateerd zijn aan de arbeidsongeschiktheid, en een plan van aanpak met concrete doelen.

Bedrijfsbegeleiding
Begeleiding op basis van de intakerapportage en het begeleidingsvoorstel. Tijdens het traject is er tussentijdse terugkoppeling (eventueel met de arbeidsdeskundige), en eenmaal een tussenrapportage en een eindrapportage.

Ondernemersadvies

Als ondernemer staat u voor allerlei vraagstukken en beslissingen. Wanneer en waarin kunt u het beste investeren? Welke strategische koers is het meest kansrijk? Is uw businessmodel toekomstbestendig? Dan is het fijn om een expert achter de hand te hebben die meedenkt, analyseert en adviseert. U kunt bij De Koning Expertise terecht voor onder meer deze ondersteuning:

  • Haalbaarheidsstudies bij investeringen
  • Doorrekening van investeringsplannen
  • Financieringsaanvragen
  • Strategische keuzes
  • Samenwerkingsverbanden
  • Planning- en controlesystematiek
  • Kostprijsberekeningen
  • Scenarioanalyse
  • Ondernemingsplannen

Neem contact met ons op

De Koning Expertise
Jan Ligthartsingel 29
2652 GN Berkel en Rodenrijs
Tel: 06 52 33 33 22

Privacy verklaring
Klachtenregeling
Leveringsvoorwaarden

Realisatie Ben & More | Fotografie Ton Bennemeer | Inloggen