Privacybeleid

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor De Koning Expertise van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Koning Expertise is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat De Koning Expertise de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat De Koning Expertise verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. De Koning Expertise is gevestigd in Berkel en Rodenrijs en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  onder nummer 50464477. De Koning Expertise hanteert de volgende principes om uw privacy te beschermen:

 •  De Koning Expertise verzamelt niet meer informatie dan strikt noodzakelijk;
 •  De Koning Expertise gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor zij in eerste instantie zijn verzameld;
 •  De Koning Expertise verkoopt, verhuurt of levert geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven.

Waarom verwerkt De Koning Expertise uw persoonsgegevens?

Wij registreren en verwerken de persoonsgegevens die u en eventueel andere partij(en) verstrekken en benodigd zijn voor onze dienstverlening. Dit zijn in ieder geval uw:

 •  Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht en geboortedatum
 •  Adres en woonplaats
 •  E-mailadres
 •  Uw telefoonnummer
 •  Financiële gegevens over de financiële/economische situatie van u en/of uw bedrijf
 •  Aanleiding van de problematiek

Afhankelijk van de door ons ontvangen documenten kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens (bijv. uw BSN-nummer, een kopie ID-bewijs enz.). Aangezien deze gegevens vaak deel uit maken van door ons ontvangen bestanden zullen deze gegevens aanwezig zijn in uw dossier, wij gebruiken deze gegevens echter niet.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag De Koning Expertise alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De Koning Expertise hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 •  na verkregen toestemming van betrokkenen;
 •  in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 •  om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 •  in verband met de gerechtvaardigde belangen van De Koning Expertise waarbij De Koning Expertise erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van De Koning Expertise, bijvoorbeeld bij geschillen;

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens op te geven. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te monitoren en te verbeteren. Hiervoor verzamelt zij zgn. functionele cookies die helpen om de website te laten functioneren. Ook benut zij analytische cookies om het bezoek op de website te kunnen analyseren. Dit zal altijd zo beperkt mogelijk zijn. De Koning Expertise plaatst zelf geen cookies.

Wanneer u via onze website met ons in contact treedt bewaren wij de informatie die u met ons deelt (naam, e-mailadres en telefoonnummer). Wij gebruiken deze informatie om weer met u in contact te treden en uw vraag te beantwoorden.

Website en Cookies en Plug-ins

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Onze website bevat een plug-in van LinkedIn. De Koning Expertise deelt via deze plug-in geen data met dit sociale netwerk. Als u zelf op de link klikt wordt u doorgestuurd naar dat sociale netwerk en valt uw bezoek onder hun privacy voorwaarden. Wij raden u aan om die voorwaarden te lezen en eventueel daarop actie te ondernemen.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Koning Expertise heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft De Koning Expertise een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Koning Expertise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De Koning Expertise zal het dossier 3 jaar na afronding van de opdracht vernietigen/verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u doorgeven via info@dekoningexpertise.com. Heeft u andere vragen rondom privacy dan kunt u deze stellen via info@dekoningexpertise.com of schriftelijk via onderstaand adres.

De Koning Expertise B.V.
Jan Ligthartsingel 29
2652 GN Berkel en Rodenrijs

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op Voldoen aan de AVG.

Neem contact met ons op

De Koning Expertise
Jan Ligthartsingel 29
2652 GN Berkel en Rodenrijs
Tel: 06 52 33 33 22

Privacy verklaring
Klachtenregeling
Leveringsvoorwaarden

Realisatie Ben & More | Fotografie Ton Bennemeer | Inloggen