Werkwijze

De weg naar een helder resultaat

Snel duidelijkheid. Bij letselschade en arbeidsongeschiktheid is dat een vanzelfsprekend doel. U kunt daarom rekenen op een vlot én gedegen traject van intake tot eindrapportage.

  1. Vlotte start

Bij een nieuwe opdracht wordt er binnen drie werkdagen een afspraak met de ondernemer ingepland. Gaat het om een intake voor bedrijfsbegeleiding, dan volgt binnen een week na het bedrijfsbezoek de intakerapportage met daarin de bevindingen, het plan van aanpak en een offerte.

 

  1. Gedegen traject

In een adviestraject ontvangt u zowel halverwege als aan het einde van het traject een rapportage. De tussentijdse rapportage geeft aan welke acties er intussen uitgevoerd zijn, welke resultaten er zijn behaald en wat er nog gaat gebeuren in het vervolg. Duiken er intussen nog belangrijke issues op, dan wordt hierover met alle partijen contact opgenomen.

 

Bij een bedrijfskundige analyse is het streven om binnen acht weken na ontvangst van de benodigde informatie een conceptrapport op te leveren. De precieze looptijd hangt af van hoeveel informatie beschikbaar is. Tijdens het traject worden alle betrokken partijen op de hoogte gehouden van de vorderingen.

 

  1. Slimme samenwerking

De Koning Expertise werkt per dossier nauw samen met betrokken partijen, bijvoorbeeld een personenschadebehandelaar, belangenbehartiger en arbeidsdeskundige. Ook schakel ik experts als accountants en fiscalisten in. Alle rapportages worden bovendien tegengelezen door een deskundige in letselschade. Zo komen we samen tot de best mogelijke oplossing, rekening houdend met beperkingen die de ondernemer ervaart.

Neem contact met ons op

De Koning Expertise
Jan Ligthartsingel 29
2652 GN Berkel en Rodenrijs
Tel: 06 52 33 33 22

Privacy verklaring
Klachtenregeling
Leveringsvoorwaarden

Realisatie Ben & More | Fotografie Ton Bennemeer | Inloggen